Föreningens möten och andra aktiviteter

Sällskapet har ett medlemsmöte per år. Våra möten inleds vanligen med ett föredrag av en inbjuden forskare eller med ett studiebesök.

Utöver de stadgeenliga mötena sammanträder sällskapets styrelse 3 - 5 gånger per år beroende på hur mycket vi har att behandla.

Bland övriga verksamhetsformer märks intressanta exkursioner runtom i landet och arkeologiska utgrävningar på olika lokaler i landskapet.

Fornforskningssällskapet har även fokuserat verksamheten på skolsektorn genom projektetet "Kulturmiljö i skolan" och årligen håller vi någon aktivitet i form av tidsresor i skolorna allt efter efterfrågan.

Närmare info om aktuella program får du genom att klicka på flikarna brevid!

 

SENAST UPPDATERAD 2023