Föreningens projekt

De projekt som Österbottniska fornforskningssällskapet har varit med om att initiera är både arkeologiska forskningsprojekt (utgrävningar) och utgivning av publikationer.

Detta år 2023 försöker vi bli mer involverade i grävprojektet vid Korsholmsvallar. I vilken omfattning klarnar under vårvintern.

Föreningen har också för 2023 erhållit medel för att hålla publikt evenemang kring vikingar för barn och barnfamiljer. Evenemang kommer att ordnas både i Oravais och i Malax. 

SENAST UPPDATERAD 2023