Medlemmar

I dagens läge finns ca 100 medlemmar i föreningen främst från Österbotten. Vi vill med vår aktiviteter öka intresset för arkeologi och fornminnesvård. Detta förverkligas genom att föreningen:

- organiserar och finansierar utgrävningar och andra projekt.

- ger ut publikation och medlemsblad.

- ordnar exkursioner och seminarier med arkeologiskt innehåll.

- ordnar program för skolor (se Kulturmiljö i skolan).

Årets medlemsavgift är 10 euro.


SENAST UPPDATERAT 2023

Bli Medlem

Skriv siffran 4 med bokstäver: